ELOG TCP (Transportation Consolidation Program)

Uzimajući u obzir proizvodne djlatnosti orjentisane ka izvozu gotovih i plugotovih proizvoda i njihovoj nabavci materijala, transportni troškovi predstavljaju najveću stavku u većim kompanijama. Kako bi adekvatno odgovorili rastućim transprotnim i logističkim troškovima većina kopanija se odlučuje na interna rješenja aktiviranjem odjela preduzeća unutar Lanca snadjbijevanja i distribucije koji ce upravljati svim logističkim procesima  u svrhu smanjenja troškova, rokova i kvaliteta isporuke. Medjutim, prema većem broju analiza koji je tim stručnjaka eLogistics Solutions napravio i u suradnji sa najvećim izvozno orijentisanim proizvođačim troškovi logistke nisu se uspjeli očekivano reducirati. Kao rezultat kompanije se okreću eksternim platformama kao što je eLogistics Solutions koji kroz Transportni konsolidacijski program uvezuju više proizvođača, dobavljača, te kreiraju jedinstven spoj logističkog koncepta kreirajući logističku mrežu koja daje rezultate drastičnog smanjenja transportnih troškova.

 

Šta je tačno Transportni Konsolidovani Program?

Prije nego shvatite kako program transportne konsolidacije funkcioniše i koji su mu benefiti, morate shvatiti nekoliko segmenata u transpornim troškovima i šta ih tačno čini. Pitanja koja zabrinjavaju većinu Kompanija su:

 • Neiskorišten tovarni prostor
 • Povećani zavisni troškovi transporta, kao što je gorivo, okolišne regulative kao i carinska politika
 • Nedostatak vozača uslijed ekonomskih migracija
 • Sve više proizvodjača se pojavljuje na svjetskom tržišti što povećava konkurenciju
 • Zavisna transprota infrastruktura kao i vozni park dobavljača je ograničen

Svaki od ovih faktora predstavlja realan izazov za transportne provajdere, ali uprkos tome, oni se moraju prilagoditi potrebama dobavljača, klijenata i kupaca. Drugim riječima, mi kao transportni i logistički provajder radimo više za manje napora u redukciji troškova. Iako djeluje gotovo nemoguće, ali Transportni Konsolidovani Program je ključ tog uspjeha koji pretvara ovakav izazov u moguće.

 Na koji način funkcioniše Transportni Konsolidovani Program?

Transportni Konsolidovani Program eliminira neutrošeni prostor i neefikasnosti u transportnom procesu roba od tačke A do tačke B i dalje. Temeljno, Transportni Konsolidovani Program konsolidira veći broj pošiljaka, dobavljača jednog klijenta ili više njih tražeći najoptimalnije rješenje u cilju smanjenja troškova. TCP eliminiše parcijalne utovara tako što ih grupiše te automatski preuzima potpuni kontrolu nad transportnim procesima.

Naprimjer, pošiljke koje zahtjevaju parcijalni utovar rezultiraju većim zavisnim transportnim troškovima, što povećava troškove goriva, putarine kao i troškova osoblja usljed čestih skretanja sa rute transporta te čestim zadržavanjima na stajanjima koja nisu pod kontrolom TCP-a.

Iako se određene pošiljke se realno ne mogu prevoziti u punim kamionima, kao što su stambene četvrti, svaka pošiljka koja se premjesti do punog kamiona uštedjet će gorivo, vrijeme i energiju. Program konsolidacije prijevoza uglavnom se koristi samo s pošiljkama manje od teretnih vozila kada je to apsolutno potrebno ili kada su potpuno nepokretne pošiljke.

Na koji način Transportni Konsolidovani Program umanjuje transportne troškove?

Izazov samostalnog rada

Programi konsolidacije transportnih roba na mnogo načina smanjuju transportnu potrošnju. Međutim, smanjenje troškova transporta nije baš jednostavno kao što se čini. Smanjenje transportnih troškova uključuje pomno razmatranje kamo idu pošiljke, gdje su pošiljke, kada će pošiljke ići, kada će pošiljke odlaziti, težina pošiljaka, koliki će dio pošiljke odlaziti, koji su trenutni troškovi goriva, što vozači su dostupni, koji su kamioni dostupni, koja su vozila manja od kamiona dostupna i gotovo svaki drugi faktor u prometnoj mreži. Iako manji brodari mogu te podatke objediniti i samostalno analizirati, oni možda neće moći provesti promjene s drugim tvrtkama kako bi ih iskoristili.

Primjer

Na primjer, kupac A utvrđuje svoje trenutne procese, što rezultira većim transportnim troškovima za cijelu tvrtku. Sredstva za poboljšavanje transportnih troškova trebala bi objediniti pošiljke parcijalnog utovara udaljene više od 500 km od distribucijskog centra do pune pošiljke kamiona. Nažalost, kupac A ne može postići ovaj podvig bez viših troškova za angažiranje 10 novih vozača. U međuvremenu, troškovi zapošljavanja više vozača ili angažman većeg broja Špeditera, što bi rezultiralo povećavanjem transportnih troškova za 30-40 procenata.

U ovom primjeru, kupac A ima potrebu za eksternom podrškom kako bi optimirao transportne troškove. Upravo u ovom trenutku elogov transprotni konsolidacijski program (ELOG TCP) dobiva na punom značenju. ELOG TCP kroz svoju mrežu i softverski algoritam omogućuje pristup HUB Centrima te kompletnoj infrastrukturalnoj mreži nosećih ugovornih prijevoznika, te na taj način omogućava maksimalno iskorištenje kapaciteta koristeći parcijalni do punog utovara sa veoma kratkim tranzitnim vremenima od tačke A do tačke B. Drugačije rečeno, kupac može da koristi kapacitete i potencijale drugih kupaca koji su korisnici ELOG TCP i na taj način optimiraju svoje transportne troškove a sa druge strane ugovorni prijevoznici su u mogućnosti da investiraju mnogo više u svoju infrastrukturu oslanjajući se upravo na potencijal ELOG TCP-a.

Zajednčki Benefit ELOG Transprotnog Konsolidacijskog programa

ELOG Transportni konsolidacijski program je u stalnom razvoju a njegovi algoritmi prestavljaju temelj za njegov razvoj. Razvoj našeg programa će se uvijek bazirati na temeljne vrijednosti koje uključuju:

 1. Optimizaciju i smanjenje transportnih troškova
 2. Umanjenje gubitka u tranzitnom vremenu svaku pošiljke.
 3. Umanjenje emisije štetnih gasova, čime smo korak ispred sve strožijih europskih regulativa.
 4. Niži rizik u transportu, što rezultira nižim premijama osiguranja.
 5. Potpunija kontrola pošiljke.
 6. Poboljšana točnost u praćenju i predviđanju pošiljaka i datuma isporuke

Kada se razmatra kompletan proces koji uključuje sve aspekte pri procjenjivanju troškova za organizaciju transporta, narudžba, praćenje i pripremu svih administrativnih propratnih procesa, kupac ima privid kontrole transportnih troškova. Međutim taj proces zahtjeva dublju analizu, kreiranje mreže dobavljača, konstatno preispitivanje troškova fiksnih linija, adhoc otpreme i dopreme, što u konačnici rezultira prevelikim gubitkom vremena i fokusa od temeljne djelatnosti naših kupaca. Upravo zbog toga je naša kompanija razvila ELOG TCP kako bi na profesionalan, konkretan i pouzdan način ponudila rješenje našim kupcima i omogućila da se naši kupci više fokusiraju ka vlastitom razvoju.

Radi boljeg korisničkog iskustva, eLog.ba koristi kolačiće (eng. "cookies").