ELOG ITSO – Ravoj logistike i njena prilagodba potrebama industrije, privrede i trgovine smatra se ključnom za postizanje brzine, efikasnosti i optimirajućih rezultata naših partnera i klijenata. Stim u vezi u suradnji sa našim suradnicima iz oblasti razvoja u mogućnosti smo ponuditi usluge programiranja logističkih sistema prilagođavajući se potrebama naših partnera klijenata.